Cân Điện Tử 247: nhà bán lẻ Cân Điện Tử | CANDIENTU247.com.vn

Cân Điện Tử 247: nhà bán lẻ Cân Điện Tử | CANDIENTU247.com.vn

CÂN PHÂN TÍCH

Giới thiệu về cân phân tích, cân phòng thí nghiệm

Cân phân tích là dòng cân chuyên dụng để phân tích các mẫu vật với yêu cầu độ chính xác rất cao. Được sử dụng trong cấc phòng lab thí nghiệm phân tích thành phần của sản phẩm.

Cân được nhập khẩu và phân phối chính thức bởi công ty 247 với nhiều chủng loại từ nhiều hãng cân nổi tiếng trên thế giới như : Mettler toledo, Vibra shinko, Kendy, Tscale, Ohaus, ... 

Các mức cân phổ biến như : 300g,320g, 600g, 620g, 1200g, 2200g, 3200g, 6200g với độ chính xác từ 0,1g đến 0,0001g

Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm hãy truy cập vào đường link bên dưới :

Cân phân tích 300gCân phân tích 600gCân phân tích 1kgCân phân tích 2kgCân phân tích 3kgCân phân tích 6kg

 • Cân phân tích 300g

  Giới thiệu về cân phân tích, cân phòng thí nghiệm 300g

  Cân phân tích 300g là dòng cân chuyên dụng để phân tích các mẫu vật với yêu cầu độ chính xác rất cao. Được sử dụng trong cấc phòng lab thí nghiệm phân tích thành phần của sản phẩm.

  Cân được nhập khẩu và phân phối chính thức bởi công ty 247 với nhiều chủng loại từ nhiều hãng cân nổi tiếng trên thế giới như : Mettler toledo, Vibra shinko, Kendy, Tscale, Ohaus, ... 

   

  Xem thêm
 • Cân phân tích 600g

  Giới thiệu về cân phân tích, cân phòng thí nghiệm 600g

  Cân phân tích 600g là dòng cân chuyên dụng để phân tích các mẫu vật với yêu cầu độ chính xác rất cao. Được sử dụng trong cấc phòng lab thí nghiệm phân tích thành phần của sản phẩm.

  Cân được nhập khẩu và phân phối chính thức bởi công ty 247 với nhiều chủng loại từ nhiều hãng cân nổi tiếng trên thế giới như : Mettler toledo, Vibra shinko, Kendy, Tscale, Ohaus, ... 

  Xem thêm
 • Cân phân tích 1kg

  Giới thiệu về cân phân tích, cân phòng thí nghiệm 1kg

  Cân phân tích 1kg là dòng cân chuyên dụng để phân tích các mẫu vật với yêu cầu độ chính xác rất cao. Được sử dụng trong cấc phòng lab thí nghiệm phân tích thành phần của sản phẩm.

  Cân được nhập khẩu và phân phối chính thức bởi công ty 247 với nhiều chủng loại từ nhiều hãng cân nổi tiếng trên thế giới như : Mettler toledo, Vibra shinko, Kendy, Tscale, Ohaus, ... 

  Xem thêm
 • Cân phân tích 2kg

  Giới thiệu về cân phân tích, cân phòng thí nghiệm 2kg

  Cân phân tích 2kg là dòng cân chuyên dụng để phân tích các mẫu vật với yêu cầu độ chính xác rất cao. Được sử dụng trong cấc phòng lab thí nghiệm phân tích thành phần của sản phẩm.

  Cân được nhập khẩu và phân phối chính thức bởi công ty 247 với nhiều chủng loại từ nhiều hãng cân nổi tiếng trên thế giới như : Mettler toledo, Vibra shinko, Kendy, Tscale, Ohaus, ... 

  Xem thêm
 • Cân phân tích 3kg

  Giới thiệu về cân phân tích, cân phòng thí nghiệm 3kg

  Cân phân tích 3kg là dòng cân chuyên dụng để phân tích các mẫu vật với yêu cầu độ chính xác rất cao. Được sử dụng trong cấc phòng lab thí nghiệm phân tích thành phần của sản phẩm.

  Cân được nhập khẩu và phân phối chính thức bởi công ty 247 với nhiều chủng loại từ nhiều hãng cân nổi tiếng trên thế giới như : Mettler toledo, Vibra shinko, Kendy, Tscale, Ohaus, ... 

  Xem thêm
 • Cân phân tích 6kg

  Giới thiệu về cân phân tích, cân phòng thí nghiệm 6kg

  Cân phân tích 6kg là dòng cân chuyên dụng để phân tích các mẫu vật với yêu cầu độ chính xác rất cao. Được sử dụng trong cấc phòng lab thí nghiệm phân tích thành phần của sản phẩm.

  Cân được nhập khẩu và phân phối chính thức bởi công ty 247 với nhiều chủng loại từ nhiều hãng cân nổi tiếng trên thế giới như : Mettler toledo, Vibra shinko, Kendy, Tscale, Ohaus, ... 

  Xem thêm